Laboratorijski pripomočki

Ikona poučevalne enote Cilji
Poznam imena in uporabo osnovnih laboratorijskih pripomočkov.

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje

Prikazane so risbe desetih laboratorijskih pripomočkov.

   

2
3
4
 5
         
     

 6 7
8
9
10

 

 

Dopolnite besedilo z ustreznimi številkami.

Urno steklo ima številko , epruveta ima štrevilko , kapalka ima številko , čaša ima številko , izparilnica ima številko , gorilnik ima številko , terilnica ima številko , lij ločnik ima številko , lij ima številko , erlenmajerica ima številko .

  

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Kateri laboratorijski pripomoček bomo uporabili za navedena opravila? Pripomočke imenujte v 1. sklonu ednine.
Valjasto oblikovana posoda z merilno lestvico, ki jo uporabljamo za odmerjanje prostornine tekočin, imenujemo . Stožčasto oblikovano posodo z ožjim vratom (grlom), v kateri lahko izvajamo reakcije ali segrevamo raztopine, imenujemo . Pipeto, ki je v sredini razširjena, nad razširjenim delom pa je oznaka prostornine, imenujemo pipeta. Pipeto, ki ima vrisano merilno lestvico in omogoča tudi odmerjanje manjšega dela imenske prostornine, imenujemo pipeta.

Lahko ima ravno ali okroglo dno, njen vrat pa je lahko ozek ali širok, dolg ali kratek. To posodo običajno imenujemo z manjšalnico .

Za ločevanje dveh tekočin, ki se med seboj ne mešata, lahko uporabimo . Za lažje pretakanje tekočin iz ene v drugo posodo uporabljamo .

Aparaturo za filtracijo pripravimo tako, da v vpnemo filtrirni , vanj vstavimo in dodamo še filtrirni .

Stekleno posodo, ki jo uporabljamo za zaščito snovi pred vlago in za sušenje nekaterih snovi, imenujemo .

Trdne snovi tremo v posodi, ki jo imenujemo , pri tem v roki držimo tudi . Posodo, ki jo uporabljamo za odparevanje tekočin, imenujemo .

Plinski gorilnik, ki ga običajno uporabljamo v šoli, imenujemo gorilnik. 

Pri nekaterih kemijskih reakcijah se sproščajo nevarni plini. Take reakcije izvajamo v prostoru, ki ga imenujemo .