Organske reakcije

Ikona poučevalne enote Dejavnost

Na naslednjih straneh so naloge iz poglavja Organske reakcije. Naloge si sledijo sistematično od lažjih k težjim. Rešujte jih zaporedoma in jih ne preskakujte. Vse naloge so zasnovane kot dopolnjevanja ali kot izbirne naloge. V prazna polja vpišite ustrezne besede in nato pritisnite gumb "Predložite". Pravilni odgovori se bodo obarvali zeleno, napačni pa rdeče. S pritiskom na gumb "Prikaži odgovore" se bodo namesto napačnih ali manjkajočih odgovorov pokazali pravilni odgovori. V nekaterih primerih vsebujejo imena spojin več besed. Vsako besedo vpisujte v svoj prostor. NIKOLI NE UPORABLJAJTE PRESLEDKA!

V primeru večjega števila napačnih odgovorov svetujem ponovno reševanje nalog in na ta način utrjevanje znanja (uporabite gumb "Ponovno naloži").

Program za izdelavo nalog ima nekaj omejitev in pomanjkljivosti. Npr. število posameznih delcev v molekulskih formulah se izpisuje v običajni višini (ni spuščeno).

Poleg tega program točkuje rezultat (število točk) v angleščini. A vseeno upam, da vas te pomanjkljivosti programa ne bodo pretirano motile.

Morebitne napake v nalogah, pripombe in predloge pa mi vsekakor javite.

Uživajte v reševanju nalog in povejte tudi drugim, kje jih lahko najdejo.

Andrej Smrdu


Avtor: Andrej Smrdu